Concurs! Presenta al teu grup favorit!

Petits Camaleons no és només un lloc en el qual gaudir de la música dels teus artistes favorits, també és un lloc de trobada amb ells: s’organitzen rodes de premsa amb els artistes i un espai de signatures d’autògrafs. Però no sols això: també tens l’opció de presentar als teus grups i cantants favorits.

Si vols tenir l’oportunitat de presentar a algun dels grups i cantants que toquen enguany, tens l’oportunitat de fer-ho. Com? T’ho expliquem!

Si ja comptes amb entrada per a Petits Camaleons 2022 i tens entre 4 i 14 anys, envia’ns un vídeo, divertit i amb desimboltura, a info@petitscamaleons.com explicant perquè seràs el millor presentador. D’entre els millors, triarem als presentadors de cada grup.

Per a participar necessitaràs enviar-nos entre el 8 d’agost i el 5 de setembre:

• Nom
• Cognoms
• Quin abonament del festival tens
• Quin grup vols presentar
• Número de telèfon de la mare, pare o tutor legal

Sigues tot l’original i divertit que vulguis! Petits Camaleons és un lloc per a divertir-se i gaudir!

Bases legals del concurs

El concurs de presentadors de Petits Camaleons està organitzat per NO SONORES, amb C.I.F. B65047375 i domicili social en Carrer Bordeus 21, Local 2, 08029 Barcelona, i es desenvoluparà de conformitat amb el que s’estableix en les següents normes:

Bases del concurs

1- Finalitat del concurs
No Sonores triarà, entre els participants, als presentadors dels artistes en els concerts celebrats en el festival Petits Camaleons. El període del concurs serà entre el 8 d’agost i el 5 de setembre de 2022, tots dos dies inclosos.

2- Premi
Els guanyadors podran presentar el grup de la seva elecció en la sortida a l’escenari en el concert de Petits Camaleons.

3- Àmbit geogràfic
El concurs no està limitat per l’àmbit geogràfic.

4- Àmbit personal
Perquè la seva participació sigui vàlida, els concursants han d’haver adquirit un abonament per al festival Petits Camaleons 2022 que doni accés al concert del grup que vulguin presentar.

5- Funcionament del concurs
Els concursants han de tenir entre 4 i 14 anys. Hauran d’enviar un vídeo a info@petitscamaleons.com explicant per què seran els millors presentadors per a l’artista triat. Hauran de tenir l’autorització legal del pare mare o tutor legal.
Els organitzadors del festival seran el jurat, que decidirà els guanyadors segons l’originalitat i frescor dels candidats.

6- Comunicació dels guanyadors
En els dies següents a acabar el període promocional, l’organització es posarà en contacte amb el pare, mare o tutor legal per telèfon o correu electrònic.

7- Condicions de participació
La participació en aquest concurs suposa la plena i total acceptació de les bases descrites. En cas de discrepàncies, prevaldrà el criteri de l’organitzador del concurs. Així mateix, l’organització es reserva el dret de resoldre, segons la seva interpretació, els aspectes no previstos en aquestes bases.

Qualsevol manifestació de no acceptació de les condicions del concurs suposarà l’exclusió de la persona participant. L’organització es reserva el dret d’excloure a les persones participants que per la seva conducta interfereixin en el bon funcionament del concurs.

L’organització es reserva el dret d’eliminar a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs reglamentari del present concurs, i especialment el d’aquells participants en els quals s’evidenciï o sospiti una actuació irregular o fraudulenta.

8- Drets d’imatge
Si ens envies el vídeo, ens dones autorització per a difondre el vídeo en les xarxes socials i canals de comunicació de Petits Camaleons sempre per a fer difusió del festival.

9- Tractament de dades personals
Sobre la base de la Llei orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollits seran incorporats a un fitxer de registrat No Sonores, per a la gestió del present concurs i l’enviament per correu electrònic o contacte telefònic.

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de dirigir-se per escrit que li identifiqui a la NO SONORES, amb C.I.F. B65047375 i domicili social en Carrer Bordeus 21, Local 2, 08029 Barcelona

La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatoris implicarà la impossibilitat de participar en el concurs. Així mateix, podran sol·licitar-se altres dades de manera voluntària, amb l’objectiu de conèixer millor als participants de les nostres promocions i oferir-los millors productes i serveis.

Últimes publicacions